We gaan vertrouwd met je data om.

Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn we transparant over de data die we verzamelen.

Het privacybeleid van Daarom Duurzaam

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Daarom Duurzaam van haar klanten en websitebezoekers verwerkt.

Indien je één van onze opdrachtgevers bent, of een website bezoeker bent, dan geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om ons Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Dhr. L.Visser, te bereiken via: Lauren@daaromduurzaam.nl of het telefoonnummer 06-49946653.

2. Welke gegevens Daarom Duurzaam verwerkt en voor welk doel

2.1 In het kader van onze zakelijke relatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam opdrachtgever(s)

b) adresgegevens eventueel postadres

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

d) alle gebruikersaccounts die Daarom Duurzaam in het beheer heeft van haar klanten

e) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor de promotie van onze diensten

2.2. Daarom Duurzaam verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (onderstaand is eventueel aan te passen door Daarom Duurzaam)

a) je voor- en achternaam worden gebruikt voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Daarom Duurzaam

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen.

d) de gebruikersaccounts die Daarom Duurzaam in beheer heeft van haar opdrachtgevers worden gebruikt om de data van website bezoekers te monitoren en analyseren en daarmee onze dienstverlening te verbeteren

e) De data die wij tracken op de websites die wij in beheer hebben, wordt gebruikt voor een optimale dienstverlening en voor de promotie van diensten en producten.

2.3 Je naam en telefoonnummer worden gebruikt om contact met jou als opdrachtgever te kunnen houden, je te vragen naar jouw ervaringen met Daarom Duurzaam, en je te informeren over de ontwikkelingen binnen onze organisatie.

2.4 Je naam en e-mailadres worden gebruikt om contact met jou als opdrachtgever te kunnen houden, je te vragen naar jouw ervaringen met Daarom Duurzaam, en je te informeren over de ontwikkelingen binnen onze organisatie.

3. Bewaartermijnen

Daarom Duurzaam verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur dat je bij ons klant bent, tot maximaal een jaar na afloop van deze zakelijke relatie. Indien je aangeeft geen klant meer te willen zijn in de toekomst, worden een jaar later jouw persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Daarom Duurzaam passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo stimuleren wij onze klanten om een SSL certificaat te installeren op hun website. Persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld. Daarom Duurzaam werkt vanuit de Google G Suite, deze is ontworpen om aan de striktste standaarden op het gebied van privacy en beveiliging te voldoen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Daarom Duurzaam gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via onze contactinformatie kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Daarom Duurzaam zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met ons.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Daarom Duurzaam je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandeld, kan je contact opnemen met autoriteit persoonsgegevens.Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gesteld via ons email adres info@Daarom Duurzaam.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.